Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Anarres Bokkafé

(sist revidert 15. april 2022)

Når du oppretter giveravtale med oss via giversystemet Solidus eller er i kontakt med oss f.eks. over e-post vil Anarres Bokkafé behandle personopplysninger om deg. Her får du en beskrivelse av hvilke opplysninger det er snakk om, hvorfor de samles inn, hvem som har tilgang til dem og hvor de lagres.

Anarres Bokkafé er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Kontaktinformasjonen er:

Adresse: Urtegata 39, 0187 Oslo

E-post: anarresbokkafe [at] gmail.com

Organisasjonsnr: 925 420 387

Sikker kommunikasjon

Vi vil minne om at e-post normalt sett ikke er kryptert og vi ber deg om å ikke sende sensitive personopplysninger eller konfidensiell informasjon over ukrypterte kanaler, slik som e-post og sosiale medier.

Hvilke opplysninger samles inn og hvorfor samles de inn

Følgende personopplysninger samles inn til følgende formål:

Navn, e-postadresse og eventuelt telefonnummer og adresse samles inn når du oppretter en giveravtale med oss. Opplysningene brukes for å kunne sende faktura og å kontakte deg hvis det skulle bli aktuelt i forbindelse med giveravtalen. I tillegg lagres informasjon om innbetalinger og faste betalingsavtaler.

E-postadressen din lagres og brukes til å sende deg nyhetsbrev og oppdateringer fra bokkaféen dersom du har samtykket til dette.

E-postadresse og eventuelt navn vil bli lagret i innboksen vår dersom du tar kontakt med oss over e-post. Informasjonen vil bli lagret for å kunne hjelpe deg og svare på forespørselen din på en god måte.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. For eksempel kan du kreve å få vite hvilke opplysninger vi har om deg, eller kreve av oss at vi sletter personopplysninger om deg. Ta i så fall kontakt med oss på anarresbokkafe [at] gmail.com og si ifra om dine ønsker. Mer informasjon om dine rettigheter knyttet til personopplysninger finner du på Datatilsynet sin nettside: www.datatilsynet.no.

Hvor lagres opplysningene

Personopplysninger knyttet til giveravtalen med deg lagres på Solidus sine servere i tråd med databehandleravtalen mellom Anarres og Solidus AS.

Henvendelser sendt til oss over e-post lagres på serverne til e-posttjenesten (som Google eller ProtonMail).

Hvor lenge lagres opplysningene

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for det formål de ble samlet inn for. 

For eksempel betyr det at personopplysninger knyttet til giveravtalen med deg lagres inntil avtalen sies opp.

Hvem deles opplysningene med

Opplysningene er tilgjengelig for et begrenset antall personer i driftsgruppen til Anarres Bokkafé som gjør administrative oppgaver.

Vår databehandler: Solidus

Personopplysningene knyttet til giveravtaler deles med vår databehandler Solidus AS siden opplysningene lagres i deres giversystemet. Solidus AS har tilgang til personopplysningene i tråd med databehandlingsavtalen Anarres Bokkafé har inngått med Solidus. Opplysningene det gjelder inkluderer navn, e-post, postadresse, telefonnummer, informasjon om innbetalinger og kontaktlogger. Solidus har administrasjonsrettigheter til systemet for å ivareta driftsoppgaver slik som sikkerhetskopiering, oppgradering, feilrettinger, sikkerhet med mer. Solidus som databehandler kan benytte seg av underleverandører for behandling av personopplysningene. Disse må følge vilkårene i databehandlingsavtalen på lik linje med Solidus AS.

Solidus AS har i følge databehandlingsavtalen taushetsplikt knyttet til alle personopplysninger lagret hos dem, også etter at avtalen Anarres Bokkafé har med Solidus opphører.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre vi blir pålagt det på et lovlig grunnlag.